ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Jong Management

Voor de ABN als vereniging heeft jong kader de toekomst: jonge mensen hebben frisse ideeën en kijken anders naar hun bedrijf en de branche dan de ‘gevestigde orde’. Door jonge ondernemers met elkaar in contact te brengen, ontstaan nieuwe ideeën en inzichten waar de vereniging haar voordeel mee kan doen.

Bestuur ABN Jong Management (i.o.)
Het bestuur van ABN Jong Management (i.o.) organiseert verspreid door het jaar activiteiten die leuk en leerzaam zijn voor jonge managers: met behulp van professionals wordt elke keer een ander interessant thema behandeld. De bijeenkomsten zijn interactief en de activiteiten worden afgesloten met een gezellig samenzijn: het netwerkelement is erg belangrijk. Door te bouwen aan goede contacten creëer je een breed netwerk dat je een ondernemend leven lang kunt benutten.

ABN Jong Management verwelkomt alle jonge mensen, die werkzaam zijn in de natuursteenbranche en een onderneming hebben, of tenminste aspiratie hebben om een bedrijf in de nabije toekomst te managen of over te nemen. Lidmaatschap van ABN Jong Management is gratis als je lid bent van de ABN.

ABN Natuursteen geeft jaarlijks een belangrijke financiele bijdrage aan de Jongeren Organsiatie (JOA) voor het kunnen uitvoeren van diverse activiteiten in het kader van uitwisseling van ervaringen, kennisoverdracht, (netwerk)bijeenkomsten en evenementen.

Jongeren Organisatie ABN - JOA
De JOA is de Jongeren Organisatie van de ABN (Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven). Iedereen die voldoende raakvlakken heeft met het natuursteenbedrijf en nog niet de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt kan lid worden van de JOA.

Het doel van de JOA is om de (natuursteen-)kennis van jonge mensen die werkzaam zijn in de natuursteenbranche te vergroten en daarnaast om samenwerking en collegialiteit te bevorderen.

Het grootste deel van de activiteiten van de JOA betreft het organiseren van excursies.
Per jaar worden ca. 3 tot 9 daagse binnenlandse excursies en 1 buitenlandse excursie georganiseerd. Daarnaast is er een jaarvergadering waarbij alle leden welkom zijn. Deze jaarvergadering vindt altijd plaats op de laatste vrijdag van januari.

Meer informatie over de activiteiten, werkwijze, toelating en de organisatie van de JOA is te vinden op www.j-o-a.nl

 

 

Jongeren Organisatie

joa logo

JOA is de Jongeren Organisatie van de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven