ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

GeschillenCommissie Natuursteen

Oprichting en instelling
De Stichting Geschillencommissie Natuursteen is (5 november 2007) opgericht om een bijdrage te leveren aan een objectieve en deskundige oplossing van geschillen tussen opdrachtgevers en natuursteenondernemers. Initiatiefnemer voor het oprichten van deze onafhankelijke geschillencommissie was de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven.

De werkzaamheden die door de natuursteenbedrijven worden uitgevoerd voldoen in de meeste gevallen aan de kwaliteitseisen die daaraan gesteld mogen worden. Maar een enkele keer is de opdrachtgever niet tevreden met het eindresultaat en komt hij met de ondernemer niet tot een aanvaardbare oplossing. In dat geval is er behoefte het geschil aan een onafhankelijke en deskundige instantie voor te leggen. De Geschillencommissie Natuursteen voorziet daar in: deze commissie werkt onafhankelijk en de deskundigen beschikken over natuursteenkennis en jarenlange ervaring.

Door het inschakelen van de Geschillencommissie Natuursteen kan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing worden bereikt, zonder dat het tot een langdurige en kostbare juridische procedure hoeft te komen.

 

Zakelijke geschillen - Business to Business (B2B)
Een zakelijke geschil is een geschil/klacht tussen twee ondernemers (bedrijven).

De werkzaamheden die door de natuursteenbedrijven worden uitgevoerd voldoen in de meeste gevallen aan de kwaliteitseisen die daaraan gesteld mogen worden. Maar een enkele keer is de opdrachtgever niet tevreden met het eindresultaat en komt hij met de ondernemer niet tot een aanvaardbare oplossing. In dat geval is er behoefte het geschil aan een onafhankelijke en deskundige instantie voor te leggen.

De Geschillencommissie Natuursteen (B2B) voorziet daar in. Door het inschakelen van de Geschillencommissie Natuursteen kan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing worden bereikt, zonder dat het tot een langdurige en kostbare procedure hoeft te komen. De Geschillencommissie Natuursteen (B2B) levert een bijdrage aan een oplossing door het uitbrengen van een Bindend Advies. Beide partijen moeten dit verzoek tot Bindend Advies voorleggen aan de Geschillencommissie Natuursteen.

De Geschillencommissie stelt een rapportage op in de vorm van bindend advies waaraan beide partijen zich conformeren. Een langdurig traject via gerechtelijke procedures kan op deze wijze worden voorkomen.Natuursteenbedrijven, opdrachtgevers, leveranciers, verzekeringsmaatschappijen, rechtsbijstandverzekeringen, rechtbanken of particulieren kunnen een aanvraag voor technisch advies, controle of diagnose indienen.

Consumenten
Met ingang van 1 januari 2014 is de Geschillencommissie Natuursteen voor consumenten ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken in Den Haag.

Deze commissie kan alle geschillen behandelen over transacties tussen consumenten en natuursteenbedrijven gesloten op of na 1 januari 2014. Hierbij valt te denken aan een vloer die gaat scheuren, een aanrechtblad dat vlekken vertoont of een grafmonument dat niet volgens hetgeen overeengekomen is, is geleverd en geplaatst.

De ondernemer moet zijn aangesloten bij de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) voor de behandeling van geschillen.

Hiermee onderstrepen deze ondernemers dat zij kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel hebben staan. Gaat er onverhoopt toch iets mis, dan zal de ondernemer dat in goed overleg met de consument als regel weten op te lossen. En lukt dat niet dan kan het geschil op een eenvoudige, snelle en goedkope manier door de Geschillencommissie Natuursteen worden opgelost met een bindende uitspraak voor beide partijen.

Kijk op www.geschillencommissienatuursteen.nl voor meer info

De Geschillencommissie Natuursteen kan ook bemiddelen bij een verzoek tot een algemeen technisch advies, kwaliteitscontrole en expertiseonderzoek (schadediagnose).