ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Natuursteenpenning

Deze prijs is bedoeld voor het mooiste natuurstenen werkstuk of project dat in de afgelopen periode is gemaakt. De jury beoordeeld de aangemelde werkstukken en projecten vakkundig en beloont het werk waaruit het meeste vakmanschap spreekt, met de NatuursteenPenning.

Historie
De Natuursteenpenning is lang geleden door de bedrijfstak natuursteen in het leven geroepen.
De afgelopen 50 jaar zijn er diverse steenhouwers in aanmerking gekomen voor deze bijzondere Natuursteenpenning.

Het is lang geleden dat de Natuursteenpenning voor het laatst is uitgereikt.
De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven heeft op basis van de lange historie van deze natuursteenpenning – een begrip in de branche – het initiatief genomen om deze penning opnieuw te maken en uit te reiken.

Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie/jury bestaande uit de heren F. Woudenberg, A. Krikke en B. Slotboom gaan de inzendingen beoordelen op de hoogste graad van vakmanschap.

2014
Steenhouwer Sander Benjaminse, werkzaam bij Steenhouwerij Zederik, won de Natuursteenpenning voor het bijzondere grafmonument op het privékerkhof van de familie Buma in Weidum (Friesland), gemaakt in Ierse hardsteen. Een handtekening in steen waar het vakmanschap vanaf spat. Enkele foto’s van de uitreiking en het werkstuk vindt u terug op www.natuursteenpenning.nl

2015
U kunt uw inzending melden/opsturen naar het ABN-kantoor via fax (0341 431 434) of mail info@abnnatuursteen.nl. Vermeld u in ieder geval de naam en werkgever van de maker van het werkstuk en de adresgegevens van de locatie van het project.
Belangrijk te melden is dat alle bedrijven en steenhouwers in Nederland voor de Natuursteenpenning genomineerd kunnen worden. 

Register van uitgereikte natuursteenpenningen
Wij zijn op zoek naar personen en projecten die in het verleden de natuursteenpenning hebben ontvangen. Wij hebben niet de beschikking over de eerder uitgereikte penningen, personen en data.
U kunt dit melden via de mail info@abnnatuursteen.nl 

 

Natuursteenpenning 2014

Natuursteenpenning

Astrid Joosten reikt de Natuursteenpenning 2014 uit aan Steenhouwer Sander Benjaminse.