ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

NatuursteenVakdag 2014

Succesvolle NatuursteenVakdag 2014: samenwerking, kansen en sterk imago

Op 23 mei 2014 bezochten ruim 500 bezoekers de eerste landelijke NatuursteenVakdag. Het evenement zette natuursteen prominent in de spotlights. Natuursteen, ambacht, vakmanschap, machines en nieuwe ontwikkelingen werden sterk onder de aandacht gebracht. Gedurende de gehele dag informeerden de bezoekers zich over de ontwikkelingen, toepassingen van het natuursteenproduct en toekomst van de branche, tijdens presentaties, interviews en de talkshow met Astrid Joosten.
Op de informatiemark presenteerden bijna 50 standhouders hun technieken, machines, gereedschappen, hulpmiddelen en bijzondere toepassingen. Ook diverse organisaties op het gebied van arbeidsomstandigheden, opleidingen, arbeidsvoorwaarden en natuursteenexpertise waren aanwezig.

De NatuursteenVakdag is een initiatief van het BranchePlatform Natuursteen, kennis- en voorlichtingscentrum van de sociale partners in de branche - vakbonden FNV Bouw, CNV Vakmensen en de werkgeversorganisatie (ABN Natuursteen). Het platform organiseert de opleidingen voor werknemers en ondernemers in de natuursteensector, stimuleert kennis en promotie van het vakmanschap en geeft voorlichting over scholing, opleiding en onderwijs.

Met inspirerende lezingen, een pittige talkshow, stands binnen en buiten en ruim 500 bezoekers was het evenement een groot succes, de natuursteenbranche heeft nu echt van zich laten horen.

Dagvoorzitter Astrid Joosten interviewde John Kerstens (Tweede Kamerlid PvdA en voormalig voorzitter FNV Bouw) en Toon Huijps (oud-directeur Michel Oprey & Beisterveld) over de ontwikkelingen in de branche vanuit politiek oogpunt en over de werkzaamheden van TFT Responsible Stone Program. Dit is de samenwerking van importeurs uit Nederland en België, de natuursteenbedrijven en brancheorganisaties om natuursteen verantwoord in te kopen en te verwerken. Dat moet de werk- en leefomstandigheden van werknemers in de groeves in onder andere India en China verbeteren.

Sterk imago en promotie wenselijk
De resultaten van het onderzoek (USP Marketing Consultancy) over de natuursteenbranche en de kansen voor de toekomst waren voor de 150 toehoorders een eyeopener. Het product natuursteen heeft een sterk imago, samenwerking van bedrijven is echter noodzakelijk en vertrouwen in de bouwketen belangrijk om tot totaaloplossingen te komen. Kansrijk zijn nieuwe bouwmethoden en het aanboren van nieuwe markten en toepassingen. Ook procesautomatisering wordt kansrijk geacht, evenals de toenemende aandacht voor duurzaamheid en verschuiving van nieuwbouw naar renovatie. Promotie van het sterke merk natuursteen en de branche zelf zijn essentieel op het moment dat de markt weer aantrekt.
Toekomst van de gedenktekensector Duurzaamheid is ook in de gedenkteken- en uitvaartsector een belangrijk issue. Duidelijke en juiste informatie door natuursteenbedrijven aan de consument-klant over de mogelijkheden van gedenken (begraven of cremeren) is de sleutel tot succes. De consument gaat meer vooraf nadenken over de mogelijkheden en gaat ook zelf meer regelen.
Natuursteenbedrijven moeten hier beter op inspelen en meer de samenwerking zoeken met uitvaartondernemers, begraafplaatsen, crematoria en verzekeraars.

Vakmanschap en duurzame inzetbaarheid
Voorzitter van het Hoofd Bedrijfschap Ambachten mevrouw Elrie Bakker, gaf in haar openingswoord duidelijk aan dat het vasthouden en overbrengen van het vakmanschap en het zoeken naar nieuwe jonge talenten bij de gespecialiseerde beroepen een must is. Nu investeren in de jeugd, de passie en vakmanschap van het natuursteenvak via een betere opleidingsinfrastructuur overbrengen, meer aandacht voor het ambacht steenhouwer en het openstellen van stageplaatsen in de bedrijven.
Tijdens de talkshow “aan tafel met Astrid” spraken zes gasten over het vakmanschap, de passie voor het vak, de mogelijkheden van de branche, de arbeidsomstandigheden in de sector en de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Project-Groninger Forum
Het proces, de samenwerking en het product natuursteen stonden centraal in de voordracht over het in aanbouw zijnde cultuurcentrum Groninger Forum. Architect Pieter Bannenberg (NLarchitects) en constructeur Marco van der Ploeg van ABT inspireerden de aanwezigen met hun toelichting over het spraakmakende ontwerp en de vernuftige constructie voor de natuursteen gevel.

 

 Natuursteenvakdag

natuursteenvakdag

Op 23 mei 2014 bezochten ruim 500 bezoekers de eerste landelijke NatuursteenVakdag. 

Video Natuursteenvakdag 2014