ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Geschillenregeling

De werkzaamheden die door de natuursteenbedrijven worden uitgevoerd voldoen in de meeste gevallen aan de kwaliteitseisen die daaraan gesteld mogen worden. Maar een enkele keer is de opdrachtgever niet tevreden met het eindresultaat en komt hij met de ondernemer niet tot een aanvaardbare oplossing. In dat geval is er behoefte het geschil aan een onafhankelijke en deskundige instantie voor te leggen. De Geschillencommissie Natuursteen voorziet daar in: deze commissie werkt onafhankelijk en de deskundigen beschikken over natuursteenkennis en jarenlange ervaring.

Bindend Advies
Door het inschakelen van de Geschillencommissie Natuursteen kan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing worden bereikt, zonder dat het tot een langdurige en kostbare juridische procedure hoeft te komen.

De Geschillencommissie Natuursteen levert een bijdrage aan een oplossing door het uitbrengen van een Bindend Advies. Beide partijen moeten dit verzoek tot Bindend Advies voorleggen aan de Geschillencommissie Natuursteen. Door het inschakelen van een externe expert/deskundige wordt de zaak beoordeeld. 
De Geschillencommissie stelt een rapportage op in de vorm van bindend advies waaraan beide partijen zich conformeren. Een langdurig traject via gerechtelijke procedures kan op deze wijze worden voorkomen.

Voor wie?
Natuursteenbedrijven, opdrachtgevers, leveranciers, verzekeringsmaatschappijen, rechtsbijstandverzekeringen, rechtbanken of particulieren kunnen een aanvraag voor technisch advies, controle of diagnose indienen.

Consumenten
De Geschillencommissie Natuursteen voor particulieren/consumenten is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken in Den Haag.

Deze commissie kan alle geschillen behandelen over transacties tussen consumenten en natuursteenbedrijven gesloten op of na 1 januari 2014. Hierbij valt te denken aan een vloer die gaat scheuren, een aanrechtblad dat vlekken vertoont of een grafmonument dat niet volgens hetgeen overeengekomen is, is geleverd en geplaatst.

De ondernemer moet wel zijn aangesloten bij de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) voor de behandeling van geschillen. Uitsluitend leden van de ABN kunnen het kwaliteitslabel ABN NatuursteenGarantie voeren.

Kijk op www.geschillencommissienatuursteen.nl voor meer info.Pak uw voordeel, door nu direct lid te worden.

Als lid van ABN Natuursteen ontvangt u bovendien nog extra korting op onderstaande diensten.

Uw voordelen op een rij.

  • Korting op bindend advies
  • Korting op expertise en onderzoek
  • Korting op kwaliteitscontrole

Lid worden klik hier >