ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Lid worden? download dan het inschrijfformulier onder de knop Schrijf u nu in als lid!

De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door het volledig invullen van het aanmeldingsformulier:

  1. Naam van de onderneming en inschrijving Kamer van Koophandel, aan te tonen door een uittreksel Handelsregister.
  2. Het omschrijven van de (kern)activiteiten van het bedrijf.
  3. Het aangeven van het aantal vestigingen en het benoemen van het aantal werknemers (op de loonlijst).
  4. Indien het bedrijf/onderneming valt onder de werkingssfeer van de cao Natuursteen het aangeven van het aantal cao-werknemers.
  5. Het ingevulde aanmeldingsformulier wordt naar het ABN-bureau te Harderwijk verzonden via email, fax of per post.
  6. Binnen 1 week wordt een ontvangstbevestiging verstrekt met de aanduiding dat het verzoek om lid te worden van de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven wordt voorgelegd aan het bestuur van de ABN.
  7. Binnen 8 weken nadat de aanmelding schriftelijk ter kennis is gebracht bij het ABN-bureau, beslist het bestuur over de toelating tot het lidmaatschap. Wordt binnen deze termijn geen beslissing genomen, wordt de betrokkene geacht te zijn toegelaten als lid van de ABN.

 

 

Waarom lid worden?

Bent u lid van ABN Natuursteen dan heeft dat extra voordelen.

De voordelen op een rij:

  • Garantieregeling en voorwaarden
  • Korting op diensten en producten
  • Bedrijfsadvisering en ondersteuning

Schrijf u nu in als lid! >