ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Vertegenwoordiging

De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven is direct en indirect bestuurlijk vertegenwoordigd. Hierdoor invloed, zeggenschap en onderdeel van de besluitvorming in (paritaire) besturen en stichtingen.

Arbeidsvoorwaarden, Pensioenen, Opleidingen

Collectieve Arbeidsvoorwaarden Natuursteenbranche (CAO)

Stichting Sociaal Fonds Natuursteen (SFN)
   
Stichting Aanvullingsfonds Natuursteenbedijf (SAN)

Stichting VUNAT (VUTfonds)

Stichting bpfBOUW  - pensioenregelingen Natuursteen

Werkgeversraad Pensioenen (bpfBouw) 

Stichting BranchePlatform Natuursteen

Fundeon  -  Sectorplatform GA

Geschillen, Arbitrage en Arbeidsomstandigheden

Stichting Geschillencommissie Natuursteen 

Stichting Geschillencommissie Consumenten 

Stichting Arbouw

Ondernemers en Verantwoord Ondernemen

MKB Nederland - diverse commissies

TFT Responsible Stone Program - Duurzame Natuursteen