ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Lidmaatschap

Bij de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN Natuursteen), kunnen ondernemers terecht voor alle zaken die de gehele natuursteenbranche aangaan. De ABN Natuursteen behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden.

Leden - Lidmaatschap
De leden zijn bedrijven waarin het bewerken van natuursteen, al dan niet gepaard gaande met het plaatsen daarvan, of de handel (met uitzondering van de gespecialiseerde groothandel) in onbewerkt of bewerkt natuursteen wordt uitgeoefend. Onder ‘bewerken van natuursteen’ valt ook het kristalliseren, schuren en slijpen van natuursteen, het aanbrengen, reinigen en restaureren van inscripties evenals het onderhoud van grafwerk;
Natuursteen: gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en dat geen kunstmatige wijziging heeft ondergaan in samenstelling en structuur. Hieronder wordt ook begrepen materiaal samengesteld uit natuursteen en bindmiddelen (kunststeen).  Kunststeen is een mix van componenten van bijvoorbeeld marmer of graniet met een bindmiddel van hars of cement. Kunststeen wordt gelijkgesteld aan natuursteen. De verwerking van composiet, het verwerken van keramische (plaat)materialen voor en bij interieurprojecten (o.a. werkbladen, baliebladen, tafels) hoort daar ook bij.

Begunstigend lidmaatschap
Daarnaast kent ABN Natuursteen een bijzonder lidmaatschap. Dit begunstigend lidmaatschap is specifiek voor bedrijven en (toe)leveranciers die niet zelf (direct) actief zijn in één van de sectoren van de natuursteenbranche, maar zich wel nauw bij de sector betrokken voelen. Het begunstigend lid heeft geen stemrecht, maar is wel welkom bij alle openbare bijeenkomsten. Het  begunstigend lid betaalt jaarlijks een vaste contributie en ontvangt hiervoor diverse voordelen in het kader van informatie, presentatie en andere mogelijkheden.

Waarom lid worden?

Bent u lid van ABN Natuursteen dan heeft dat extra voordelen.

De voordelen op een rij:

  • Garantieregeling en voorwaarden
  • Korting op diensten en producten
  • Bedrijfsadvisering en ondersteuning

Schrijf u nu in als lid! >