ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Arbo en Veiligheid

Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier 
benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.

In de natuursteenbranche zijn diverse producten ontwikkeld die alle aspecten van veilig en gezond werken in detail beschrijven.  

Arbo & Veiligheid

Arbo

Wij houden u graag op de hoogte

Als u dat wilt sturen wij u het laatste nieuws en publicaties per e-mail.