ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Arbeidsvoorwaarden (CAO voor het Natuursteenbedrijf)

Indien u werkzaam bent in een functie die valt onder de werkingssfeer van de natuursteenbranche, dan zijn uw arbeidsvoorwaarden geregeld in de CAO voor het Natuursteenbedrijf en de bijbehorende bedrijfstakeigen regelingen BTER CAO Natuursteen.

Deze CAO’s worden afgesloten door sociale partners in de Natuursteen.

De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven sluit de collectieve arbeidsvoorwaarden voor werknemers af met de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen. 

 

     Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven

 

Collectieve Arbeidsovereenkomst

cao boekje

Als u lid bent van ABN Natuursteen dan heeft u direct de beschikking over de meest recente CAO voor het Natuursteen bedrijf

Word nu lid!