ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

ABN Natuursteen Garantie

De particuliere markt is voor veel natuursteenbedrijven van grote betekenis. De consument is de laatste jaren steeds (terecht) kritischer geworden. De natuursteenbedrijven die zijn aangesloten bij de ABN realiseren zich, dat de consument een goede kwaliteit van het (natuursteen) product en de dienstverlening verlangt.

Hiervoor zijn dus tweezijdige Algemene Voorwaarden opgesteld tussen de ABN (lidbedrijven) en de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Consumenten die zaken doen met de leden van de ABN, weten zich verzekerd van eerlijke en duidelijke algemene voorwaarden.

De Geschillencommissie Natuursteen voor consumenten is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken in Den Haag. Deze commissie kan alle geschillen behandelen over transacties tussen consumenten en natuursteenbedrijven gesloten op of na 1 januari 2014.

De ondernemer moet zijn aangesloten bij de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) voor de behandeling van geschillen.