ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

NatuursteenPenning

De NatuursteenPenning is een onderscheiding voor excellent vakmanschap. Deze prijs is bedoeld voor het mooiste natuurstenen werkstuk of project dat in de afgelopen periode is gemaakt. De jury beoordeeld de aangemelde werkstukken en projecten vakkundig en beloont het werk waaruit het meeste vakmanschap spreekt, met de NatuursteenPenning.
 

Vakmanschap is meesterschap

De toekomst van de natuursteenbranche valt of staat met het vasthouden en overbrengen van het vakmanschap en het zoeken naar nieuwe (jonge) talenten bij de gespecialiseerde natuursteenberoepen.
 

Speerpunten zijn:

 • Investeren in de jeugd, het motiveren en inspireren van beroepsonderwijs 
 • Passie krijgen (of hebben) in het natuursteenvak en het werken met natuursteen 
 • Aandacht vragen voor het ambacht steenhouwer 
 • Openstellen van stageplaatsen en leerwerkplekken in de bedrijven 
 • Promotie van het vakmanschap 
 • Verhogen van de vaktrots
   

Beoordelingscommissie / Jury

De beoordelingscommissie/jury bestaat uit:

 • A (Anne) Krikke (voorzitter)
  steenhouwer, vakbekwaam restauratie-steenhouwer, bedrijfsleider/adjunct-directeur van een restauratiebedrijf (gepensioneerd) 
 • B. (Benny) Slotboom (technisch commissielid)
 )
  steenhouwer, vakbekwaam rest steenhouwer en chef werkplaats van een restauratiebedrijf 
 • F. (Frits) Woudenberg (technisch commissielid)
  steenhouwer en bedrijfsleider van een restauratiebedrijf (gepensioneerd)

De NatuursteenPenning

Natuursteenpenning