ABN Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

De NatuursteenPenning - Een begrip in de branche


De NatuursteenPenning is lang geleden door de bedrijfstak natuursteen in het leven geroepen. De afgelopen 50 jaar zijn er diverse vakmensen en projecten in de natuursteenbranche in aanmerking gekomen voor deze bijzondere NatuursteenPenning.

De NatuursteenPenning wordt uitsluitend uitgereikt aan personen of toegewezen aan projecten dat de kwalificatie “excellent vakmanschap” krijgt van een vakkundige jury.

De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven heeft op basis van de lange historie van deze NatuursteenPenning (een begrip in de branche) het initiatief genomen om deze penning opnieuw te maken en uit te reiken.

De NatuursteenPenning

Natuursteenpenning